Nedopovedaný terminál Bernolákovo

Autor: Katka Burešová | 26.8.2019 o 8:55 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  441x

Už prešlo niekoľko rokov, čo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo v decembri 2016 eurofondovú výzvu na zvyšovanie atraktivity a  konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. 

Za týmto účelom Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) prišli s Koncepciou parkovísk v sieti ŽSR, ktorá mala v spádových obciach efektívne riešiť parkovacie kapacity, zvýšiť množstvo prepravovaných osôb a prispieť k odľahčeniu cestnej siete. O výzvu sa úspešne uchádzala aj obec Bernolákovo s projektom Revitalizácia prestupného dopravného terminálu Bernolákovo. Zámerom bolo zatraktívniť verejnú osobnú dopravu zmodernizovaným predstaničným priestorom so zastávkou prímestskej autobusovej dopravy, otočiskom autobusov, upravenými spevnenými plochami, zeleňou, zastrešenými stojanmi pre bicykle, pitnými fontánkami. Je navrhnutý projekt naozaj taký výhodný, ako sú neinformovaní ľudia o ňom presvedčení?

Anonym, ktorý som si našla v schránke pár dní po tom, ako som proti Terminálu aj z morálneho presvedčenia hlasovala, považuje moje vnímanie sveta za fekišovsky obmedzené. Veril, že všetci budú konečne zo stanice cestovať ako ľudia prvej kategórie, a poslanci povýšia záujem ľudí nad svoje nezmyselné mikrovojny v záujme skvalitnenia života svojich obyvateľov a konečne výstavbu novej vlakovej stanice schvália. Faktom ostáva, že projekt nerieši, ako budeme cestovať, ale ako budeme parkovať.

Od počiatku bolo jasné, že poddimenzovaný projekt 86 + 4 parkovacích miest pre verejnosť za 800 tisíc Eur (1) nepokryje ani kapacitu súčasného improvizovaného parkoviska, na ktorom denne stojí 120-160 áut, a preto bolo vhodné uvažovať o projektovaní parkoviska na druhej strane resp. siahnuť po inovatívnych riešeniach, ktoré by šetrili pôdu. Tak ako niektorí poslanci správne poukázali, chcelo to viac práce, nápadov. Projekt mal ponúknuť komplexné riešenie prestupného terminálu, s dostatočnou kapacitou parkovacích miest, aby cestujúci ochotne siahol po alternatívnej, ekologickej a udržateľnej forme prepravy, a nestrávil hodiny v kolónach. Navrhovaný projekt skvalitní život len 90 cestujúcim, ktorí prví obsadia parkovacie miesta. Nerieši, kde bude parkovať 91. auto, a kde 120. Je chybou poslanca, že projekt neprináša, čo sa od neho očakávalo?

A obec nemá pripravené alternatívy, lebo centrum obce ich neponúka. Cestujúci vlakovou dopravou parkujú už na všetkých priľahlých uliciach v blízkosti stanice. Obyvatelia boli nútení si vlastné vjazdy uchrániť dopravným značením. Toto je spôsob skvalitnenia života obyvateľov, keď nevedia kvôli cestujúcim nájsť voľné parkovacie miesto ani pred lokálnou prevádzkou? Prostredníctvom opakovaných interpelácií som navrhovala vytvoriť alternatívne riešenie parkovania v blízkosti cyklochodníka pri vyústení križovatky Hlavná a Trnavská ulica, ktoré by vo voľných dňoch slúžilo užívateľom cyklochodníka. Táto myšlienka sa roky nerealizovala.

Budovanie parkovísk je aj reakciou na sťažnosti cestujúcich, ktorí nemali pri využívaní pravidelných služieb ŽSR kde parkovať. Preto, ako uviedol starosta obce, je pre mňa nepochopiteľný postoj ŽSR žiadať obec Bernolákovo o osadenie zákazu vjazdu na priestory súčasného parkoviska na Staničnej ulici a znemožniť verejnosti parkovanie en bloc, pokiaľ obec nepristúpi na revitalizáciu prestupného dopravného terminálu. (Doposiaľ ostáva tvrdenie starostu obce písomne nepodložené oficiálnym stanoviskom ŽSR.)

Čo robia ŽSR podporované z našich daní pre skvalitnenie svojich služieb? Nie je hanbou obce, v akom stave sa nachádza parkovisko pri železničnej stanici najmä, keď táto nehnuteľnosť je súkromným majetkom ŽSR. Finančný príspevok cca 800 tisíc Eur poskytnutý obci (obec z vlastných zdrojov participuje „len“ vo výške 5 %  t. j. 41.294,69 Eur) bude slúžiť na trvalé zhodnotenie cudzieho majetku – majetku ŽSR, ktoré sa na investícii finančne nijako nepodieľa. Obec vstupuje so ŽSR do nájomného vzťahu na dobu určitú do 31. 12. 2025 a zaväzuje sa platiť „symbolické“ ročné nájomné 1,100 Eur bez DPH za terminál, ktorý obec sama  vybuduje pre účely zákazníkov ŽSR (nie obyvateľov)! (2) Právo na opciu na ďalších 6 rokov je nájomca oprávnený uplatniť u prenajímateľa iba raz...a nájomný vzťah s nenávratnou investíciou do cudzieho zanikne. Kto bude po uplynutí tejto doby prevádzkovať parkovacie miesta? Bude ich možné využívať bezplatne?

Z morálneho hľadiska som proti spôsobu, akým sa tento projekt realizuje, na čo napokon poukazujú aj doručené protesty prokurátora z decembra 2018, apríla 2019 (v prílohe), na základe ktorých sa k hlasovaniu o projekte na zasadnutiach obecného zastupiteľstva pristúpilo opakovane. Nie chybou poslanca sa nanovo podával projekt, vydávalo stavebné povolenie, ktoré sa v zápätí opravovalo, aby sa mohlo vydať stavebné povolenie číslo 2, ktoré sa muselo opravovať tiež. Od začiatku sa nerešpektovali pripomienky, požiadavky a obavy vlastníkov bezprostredných nehnuteľností, čím sa proces predlžoval o konanie na odvolacích orgánoch, od začiatku sa nedbalo na námietky a sťažnosti na nerovnaké zaobchádzanie pri predkladaní ponúk, na rozpor so základnými princípmi zákona o verejnom obstarávaní.

Ak majú plniť projekty EÚ svoje poslanie, je nutné efektívne investovať a nielen využiť prostriedky na projekt, ktorý síce skultúrni okolie stanice, no funkčnosť a stanovený cieľ, ktorý sledoval, neprinesie. Prostriedky pochádzajú z daní všetkých občanov EÚ, mali by byť minuté transparente a priniesť čo najväčší osoh. Ak bude hlavný zámer potlačený, nezáleží na autobusových zastávkach, najmä keď sú existujúce hneď za rohom a nové zaberú pôvodný priestor, na ktorom dnes parkuje 35 áut, na pitných fontánkach, zastrešených stojanoch na bicykle, ktoré majú byť strážené takmer nefunkčným kamerovým systémom, novej provizórnej zeleni, keď pôvodná ľahne pod novými 40 parkovacími miestami. 

Riešením by mal byť kvalitne uchopený projekt, ktorý zanedbaný priestor nahradí moderným a efektívnym prestupným terminálom, ktorý neslúži len politickým cieľom, ale plní svoj účel. Taký, ktorý obstojí merateľné argumenty a fakty, a zabezpečí všetkým stavebným firmám, ktoré sa budú o jeho realizáciu uchádzať, rovnaké postavenie. Takýto projekt podporím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Len pre porovnanie výšky a rozsahu investície mesto Malacky získalo 818.548,82 Eur na výstavbu nového záchytného parkoviska (mesto participuje vo výške 5 % 43.081,52 Eur). Súčasťou investície je výstavba novej prípojnej komunikácie od nadjazdu, kúpa pozemku o veľkosti vyše 6500 m2 (prenájom plochy v Bernolákove predstavuje 5000 m2), nové záchytné parkovisko pre 89 vozidiel regulované systémom inteligentného parkovania. Spolu s ním bude osadený aj nový zabezpečený prístrešok pre bicykle. Obec Ivanka pri Dunaji za investíciu vo výške 848 tisíc Eur bez DPH plánuje výstavbu 78 + 80 parkovacích miest a 50 miest pre bicykle .

 

(2) Mestská časť Devínska Nová Ves v zmysle nájomnej zmluvy platnej na najbližších 10 rokov s možnosťou opcie o ďalších 5 rokov zaplatí ročne ŽSR celkové nájomné 240,68 Eur.

 

 

 

Zdroj:

https://www.bernolakovo.sk/wp-content/uploads/2017/08/Revitalizacia-prestupneho-dopravneho-terminalu.pdf

https://www.bernolakovo.sk/wp-content/uploads/2018/12/Revitalizácia-prestupného-dopravného-terminálu-v-Bernolákove.pdf

https://milanperny.blog.sme.sk/c/498438/zachytne-parkoviska-v-bratislavskej-aglomeracii.html

https://www.bakurier.sk/doprava-a-parkovanie/clanok-devinska-nova-ves-pri-zeleznicnej-stanici-pribudlo-nove-parkovisko

https://www.zsr.sk/pre-media/vyjadrenie-media/2018/december/vystavba-zachytne-parkoviska.html

http://m.ludiapremalacky.sk/clanok/spustila-sa-priprava-na-vystavbu-zachytneho-parkoviska/

https://mypezinok.sme.sk/c/20851747/riecna-doprava-bsk-minister-primator-stretnutie.html

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=12886

https://www.bratislavskenoviny.sk/vystavba/50149-vo-svatom-jure-postavia-prestupny-dopravny-terminal

http://www.region-bsk.sk/clanok/v-kraji-sa-zacinaju-budovat-nove-dopravne-terminaly-a-cyklotrasy-358783.aspx

https://www.ta3.com/clanok/1138060/zsr-reaguju-na-staznosti-cestujucich-buduju-nove-parkoviska.html

https://www.zsr.sk/pre-media/vyjadrenie-media/2019/jul-2019/zachytne-parkovisko-ivanke-pri-dunaji.html

https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/v-malackach-ulahcia-zivot-cestujucim-coskoro-spristupnia-zachytne-parkovisko/

https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/zeleznice-sr-zacali-s-vystavbou-zachytneho-parkoviska-pri-zeleznicnej-stanici-v-pezinku/

http://senkvice.org/prestupny-dopravny-terminal-senkvice

https://www.startitup.sk/architekti-zmenili-okolie-pamiatkovo-chranenej-vlakovej-stanice-na-nepoznanie/

https://m.facebook.com/nosny.dopravny.system.ba/posts/1806881992703457/

Revitalizácia prestupného dopravného terminálu Bernolákovo - projekt

Protest prokurátora zo 14. decembra 2018

Protest prokurátora zo 16. apríla 2019

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?